top of page

Умови використання сайту

1. Загальні положення:

1.1. Громадська організація «Кожна Тварина» (далі – «Адміністрація») надає Вам (далі – «Користувач», «Ви») можливість користуватися сайтом https://everyanimal.org/ та donate.everyanimal.org (далі – «Сайт») в мережі Інтернет на умовах, визначених нижче. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Умовами, оскільки вони регулюють ваше користування Сайтом та всіма його піддоменами. У випадку незгоди з цими Умовами, вам слід утриматися від подальшого використання Сайту.

1.2. Ці Умови регулюють умови використання Сайту Користувачами в мережі Інтернет.

1.3. Актуальна версія Умов доступна за посиланням: https://everyanimal.org/terms-of-use

1.4. Адміністрація залишає за собою право змінювати Умови без попереднього повідомлення. Нова редакція набуває чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не передбачено.

1.5. Умови набувають чинності з моменту входження на сайт та/або вираження Користувачем згоди, натисканням кнопки «Підписатися».

1.6. Додаткові умови можуть бути встановлені для окремих ресурсів та сервісів Сайту.

1.7. Непогодження з Умовами вимагає відмови від користування Сайтом.

Ця інформація надається для чіткого розуміння умов користування Сайтом та обов'язку Користувача щодо їх виконання.

2. Використання Сайту:

2.1. Надання можливостей користування:

Адміністрація надає Користувачу можливість користуватися інформаційними та комунікативними послугами Сайту. Усі матеріали і ресурси, розміщені на Сайті на момент затвердження цих Умов та ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом цих Умов.

2.2. Конфіденційність даних:

Користувач та Адміністрація зобов'язані не розголошувати дані Користувача, якщо інше не передбачено Умовами та (або) Політикою конфіденційності Сайту.

2.5. Права Адміністрації:

2.5.1. Використання адрес електронної пошти:

Адміністрація має право використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.

2.5.2. Закриття ресурсів:

Адміністрація залишає за собою право закрити будь-який ресурс із або без попереднього повідомлення Користувача. У разі закриття Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

2.6. Права Користувача:

2.6.1. Використання матеріалів:

Користувач має право використовувати матеріали, розміщені на Сайті, відповідно до Умов користування матеріалами, включаючи матеріали із посиланнями на інші ресурси Адміністрації.

2.6.2. Відмова від розсилок:

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилки або іншого інформаційного обміну між ним та Адміністрацією.

2.7. Обробка та використання інформації:

Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що включає використання такої інформації для маркетингових досліджень та таргетингу на Сайті.

 

 

3. Обмеження прав Користувача:

3.1. Загальні обмеження:

3.1.1. Комерційне використання:

Користувач не має права продавати, здавати в оренду, передавати, розповсюджувати, розміщувати чи іншим чином комерційно використовувати Сайт.

3.1.2. Модифікація та розбирання:

Користувач не має права змінювати, створювати похідні роботи, розбирати, реверсувати компіляцію або реконструювати будь-яку частину Сайту.

3.1.3. Конкуренція:

Користувач не має права використовувати Сайт для створення подібного або конкурентного веб-сайту.

3.1.4. Авторське право:

За винятком випадків, прямо зазначених у цих Умовах, жодна частина Сайту не може бути скопійована, відтворена, розповсюджена, перевидана, завантажена, показана, розміщена або передана у будь-якій формі або будь-якими способами, якщо не вказано інше, будь-яке майбутнє оновлення або інше доповнення функціональних можливостей Сайту регулюється цими Умовами та має бути погоджено Адміністрацією.

 

 

4. Обмеження відповідальності Адміністрації:

4.1. Інформація на Сайті:

Вся інформація на Сайті надається виключно з метою ознайомлення. Користувач користується Сайтом на власний ризик.

4.2. Відповідальність за збитки:

Адміністрація в жодному разі не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки, спричинені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі.

4.3. Якість та швидкість перегляду:

Адміністрація не несе відповідальності за недостатню якість або швидкість перегляду контенту на Сайті.

4.4. Зміни та припинення роботи Сайту:

Адміністрація має право змінювати, призупиняти або припиняти роботу Сайту з попередженням або без попередження. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності перед Вами або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, переривання або припинення роботи Сайту або будь-якої його частини.

 

 

5. Заключні положення:

5.1. Законодавство України:

5.1.1. Дані Умови та відносини, що склались у результаті прийняття цих Умов регулюються чинним законодавством України.

5.2. Договір приєднання:

5.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір.

5.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору.

5.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, має право відмовитися від його укладення.

5.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

5.3. Розуміння змісту Договору:

5.3.1. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

5.4. Заголовки розділів:

5.4.1. Заголовки до розділів Умов зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.

 

5.5. Реквізити Адміністрації:

ГО «Кожна Тварина»

Телефон: +380951338783

E-mail: hello@everyanimal.org

ДОДАТКОВО:

Якщо Ви погоджуєтеся з даними умовами від імені юридичної особи, Ви вказуєте, що маєте право пов'язувати даними умовами цю юридичну особу, її філії та всіх користувачів, які отримують доступ до наших послуг через Ваш обліковий запис. В цьому випадку терміни «Ви» або «Ваш» відносяться до цієї юридичної особи, його філій і користувачів, пов'язаних з ним.

Якщо у Вас немає таких повноважень або якщо Ви не згодні з цими умовами, Ви не повинні приймати цю угоду і не можете користуватися послугами everyanimal.org та donate.everyanimal.org.

bottom of page